Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

IZVOĐENJE RADOVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA

Nakon što je završeno postavljanje kanalizacijskih kolektora
na komponentama Piškorevci, Selci Đakovački i Budrovci
intenzivirani su radovi na području Grada Đakova.
Radovi na postavljanju kanalizacijskih kolektora trenutno se
izvode u Ulici Petra Preradovića, Pavićevoj ulici i Pašinom prolazu.
Pin It