Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

POKRENUT POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA UPOV ĐAKOVO

Dana 12.10.2020. pokrenut je postupak javne nabave
za projektiranje i  izgradnju uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda Aglomeracije Đakovo. Natječajem se   
predviđa izgraditi uređaj 3. stupnja pročišćavanja
kapaciteta 33.000 ekvivalent stanovnika.
Pin It