Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

NAPREDAK RADOVA NA KOMPONENTI ĐAKOVO 2

U mjesecu prosincu započeli su radovi na kolektorima “I.M.1.” i “I.M.1.1.” koji
  prolaze ulicama Ivana Mažuranića i Jure Kaštelana
 a čine dio komponente “Đakovo 2“ aglomeracije Đakovo.

Pin It