Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

POTPISANI UGOVORI ZA NABAVU OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE

U sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ u prostorijama Đakovačkog vodovoda d.o.o.

dana 28.11.2019. potpisana su dva ugovora o nabavi opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe. Prvi ugovor je za

nabavu  vozila za održavanje kanalizacijskog sustava vrijednosti 2.444.000,00 + PDV, dok je drugi ugovor za nabavu specijalnog

vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje i nabavu opreme za kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova ukupne

vrijednosti 1.544.000,00 + PDV. Ugovore su potpisali : u ime Isporučitelja tvrtke Agra trgovina d.o.o. iz Zagreba direktor

Srećko Oroz, ing.stroj. te u ime naručitelja Đakovačkog vodovoda d.o.o. direktor Ivan Kočiš, dipl.ing.el.

Pin It