Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

NAPREDAK RADOVA NA KOMPONENTI PIŠKOREVCI

Radovi na komponenti Piškorevci projekta “Aglomeracija Đakovo”
napreduju prema planovima. Trenutno su u tijeku radovi na nekoliko
kanalizacijskih kolektora uključujući one u ulicama Zagrebačka, Stjepana
Radića i Kralja Tomislava.

Pin It