Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

TERENSKI OBILAZAK LOKACIJE RETENCIJE "RIBNJAK"

Predstavnici Đakovačkog vodovoda d.o.o., izvođača radova i nadzorni
inženjeri obišli su lokaciju buduće retencijske građevine “Ribnjak” koja
će biti najveća točkasta građevina u sklopu projekta “Aglomeracija Đakovo”.
Radovi će započeti iskopima obilaznog kanala i same retencijske građevine.

 

Pin It