Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

ZAPOČELI RADOVI NA KOMPONENTI ĐAKOVO 1

U mjesecu travnju iskopima na retencijskoj građevini P3 započeli su radovi na komponenti Đakovo 1.
U sklopu ove komponente projekta „Aglomeracija Đakovo“ predviđeno je izgraditi
4.994 m' gravitacijskih kolektora i 540 m' tlačnih kanalizacijskih cjevovoda te rekonstruirati 212 m’
gravitacijskih kolektora. Ova komponenta također obuhvaća izgradnju 4 crpne stanice
i 3 retencijske građevine.

Pin It