Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA NABAVU OPREME

U prostorijama Đakovačkog vodovoda d.o.o. u prisutnosti ovlaštenih predstavnika naručitelja

i ovlaštenih predstavnika ponuditelja izvršeno je javno otvaranje ponuda u predmetu nabave –

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo, nabava opreme za održavanje

sustava odvodnje i vodoopskrbe. U sklopu ove nabave Đakovački vodovod d.o.o. će u svoje

vlasništvo dobiti vozilo za prijevoz otpadnog mulja, vozilo za održavanje kanalizacijskog sustava

te specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje.

Pin It