Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

NOVA LOKACIJSKA DOZVOLA ZA UPOV ĐAKOVO

Dana 18.09.2019. ishođena je nova lokacijska dozvola za građenje građevine

infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 2.b. skupine –

uređaj za pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Đakovo.

Dozvola je postala pravomočna 15.10.2019.

 

Pin It