Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

PRODUŽENO VAŽENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA UPOV ĐAKOVO

Dana 27.09.2021. izdano je Rješenje o produženju važenja
lokacijske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda aglomeracije Đakovo. Važenje lokacijske dozvole produženo je
za dvije godine, odnosno do 15.10.2023.
Pin It