Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

PRESPAJANJA NA NOVU VODOVODNU MREŽU

U tijeku je završna faza radova na izradi novih
vodovodnih cjevovoda u Pavićevoj ulici i Ulici
Petra Preradovića. Radi se o prespajanju postojećih
korisnika i bočnih ulica na novu vodovodnu mrežu.
Zbog prirode radova mogući su češći prekidi u
opskrbi vode u predmetnim ulicama o čemu će
građani biti obaviješteni putem sredstava
javnog informiranja.
Pin It