Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

OTVORENE PONUDE ZA UPOV ĐAKOVO

Dana 15.02.2021. otvorene su Ponude za izgradnju
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije
Đakovo. Ukupno su zaprimljene četiri ponude i u narednom
vremenskom periodu biti će izvršen pregled pristiglih
ponuda što će u konačnici rezultirati odabirom izvođača
za izgradnju UPOVa Đakovo.
Pin It