Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

ZAVRŠENI RADOVI UGRADBE CIJEVI U PIŠKOREVCIMA

Tijekom mjeseca srpnja završeni su radovi na ugradnji
cijevnog materijala kanalizacijskih kolektora na komponenti
projekta Piškorevci. Daljnji radovi su u tijeku i obuhvaćaju
izgradnju crpnih stanica, izradu priprema za kućne priključke
te sanaciju površina pogođenih radovima.
 
Pin It