Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA UPOV

Početkom mjeseca srpnja za Dokumentaciju o nabavi
za Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Aglomeracije Đakovo završen je EX-ANTE kontrolni
postupak. U nadolazećem vremenskom periodu
valorizirati će se prijedlozi kontrolnog tijela te
će se Dokumentacija o nabavi uskladiti i doraditi
prema usvojenim prijedlozima. Nakon toga slijedi
postupak javne nabave predmetnih radova.
Pin It