Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

UPORABNA DOZVOLA ZA KOMPONENTU PIŠKOREVCI

Dana 17.08.2021. od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije izdana je
uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 3. skupine -
sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Piškorevci.
 
 
Pin It